Kasvattajat Rauhan Puolesta ry

on syksyllä 2001 perustettu poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton järjestö, joka jatkaa Suomen Opettajien Rauhanliiton 1930-luvulla aloittamaa työtä.

 

eteenpäin www-sivuille

Maailmankoulu-hanke Oulussa

on Kasvattajat Rauhan Puolesta ry:n Ulkoasianministeriön kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyötä koskevalla tiedotustuella rahoitettava hanke.

Maailmankoulu on pilottihanke, jossa eri järjestöjen tuottamaa kansainvälisyyskasvatusmateriaalia kootaan koulujen saataville. Hankkeen avulla on luotu ja kehitetty toimintamalli, jolla kansalaisjärjestöjen tuottamaa valmista ja laadukasta kehitys- ja globaalikasvatusmateriaalia saadaan jalkautettua tehokkaasti koulumaailmaan.

Maailmankoulu aloitti toimintansa huhtikuun 2006 alussa ja hanke jatkuu vuoden 2009 loppuun asti.

www.maailmankoulu.fi

Design by Laboratorio Uleåborg